פינוי דירה הוצאה לפועל
חוק וממשל

פינוי דירה הוצאה לפועל

פינוי דירה בעקבות אי עמידה בתשלומי המשכנתא החודשיים, זוהי סיטואציה המתרחשת לא מעט פעמים. אנשים אשר לוקחים מהבנק משכנתא, לא משנה באיזה סדר גודל ואינם יכולים לעמוד בתשלומי המשכנתא לפרק זמן של לפחות 6 חודשים, יוצאו מביתם על ידי הליכי הוצאה לפועל והדירה תעמוד למכירה פומבית, בכדי שהם יוכלו להחזיר את חובם לבנק סיטואציה מעין […]